Uitgeverij Boom Nelissen innoveert met Coachlink – Boekblad

Uitgeverij Boom Nelissen heeft al haar boeken voor coachingprofessionals digitaal naar artikelen omgewerkt en ondergebracht in ‘Coachlink’, een site waar abonnees de hele backlist streaming kunnen lezen. Anderhalf jaar na de start is het break even point bereikt en begint de omzet bij te dragen aan het resultaat. Uitgever Eline Crijns beschrijft deze enerverende innovatiereis door uitgeefland.

Drie jaar geleden besloot Boom Uitgevers Amsterdam de koers te versterken. In een tijd van toenemende digitalisering was het zaak de content optimaal te integreren in een totaalaanbod voor professionals. We besloten de professionele niches waarin we al een sterke positie hadden verder te ontginnen, en wel op een innovatieve, toekomstgerichte manier. Kerngedachte was om deze niches verder te leren kennen en de professionals daarbinnen op alle mogelijke manieren te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Voor Uitgeverij Boom Nelissen betekende dit dat we ons voortaan zouden richten op de professionele coach. Coaching is als vakgebied al een aantal jaren sterk in opkomst. We hebben veel goedlopende uitgaven in het fonds met de Coachingskalender als vlaggenschip, al dertien jaar lang jaarlijks op de nummer 1-positie op Managementboek.nl. We maakten een plan voor de ontwikkeling van een online cloud-platform als centraal publicatiepunt voor onze uitgaven voor coachingprofessionals. We doopten dit platform Coachlink. De realisatie was een enerverende ervaring. Een combinatie van een state of the art IT-project, zowel voor de leverancier als voor ons, en redactionele hoofdbrekens en monnikenwerk om de enorme hoeveelheid content – 150 titels – klaar te stomen voor de cloud. Maar anderhalf jaar later was het zover: op 1 maart 2013 ging Coachlink live.

Kennisbank

Coachlink is een online omgeving waarop de coachingprofessional zich kan abonneren. ‘In the cloud’ heeft de abonnee volledige toegang tot de inhoud van al onze titels over coaching en persoonlij ke ontwikkeling – een all you can read-formule, vergelijkbaar met Spotify. Nieuwe boeken die in print verschijnen worden ook direct in Coachlink opgenomen, een uitbereiding van het publicatieproces.

De ruim 150 boeken in Coachlink zijn ‘opgeknipt’ in circa 1700 losse artikelen, zodat hapklare content ontstaat. De boeken vertegenwoordigen een winkelwaarde van ruim 3500 euro, een maandabonnement kost 18,50 euro. We maakten een uitgebreide thesaurus van het coachvak aan de hand waarvan elk artikel is gemetadateerd. Zo kan de abonnee gericht zoeken op thema’s, methoden, technieken, instrumenten en meer. Hij kan het zoekresultaat vervolgens door middel van filters verfijnen en zijn favorieten op het persoonlijke leesplankje bewaren. Daarnaast kan de abonnee met zelf gekozen zoekwoorden door de hele inhoud van de kennisbank zoeken. Zo krijgt de coachingsprofessional precies die informatie die hij zoekt, diagonaal door de inhoud van alle ‘boeken’ heen, inclusief het archief van meer dan vierduizend spreuken uit de Coachingskalenders.

Naast deze kennisbank biedt de site actuele vakinformatie in de vorm van nieuws, agenda items, informatie over opleidingen en een coachzoeker waarmee abonnees collega’s en hun specialisaties kunnen vinden. Een wekelijkse nieuwsbrief en dagelijkse twitterberichten houden hen op de hoogte.

Als een coach de voorkeur geeft aan een papieren boek, vindt hij die in de grootste gespecialiseerde webshop op dit vakgebied. Deze maakt ook onderdeel uit van Coachlink en bevat zowel titels van Boom Nelissen als van andere uitgeverij en middels een CB koppeling op basis van relevante nur’s. Een andere optie wanneer de behoefte aan papier rijst, is het samenstellen van een eigen bundel artikelen via de readerfunctie in Coachlink, bijvoorbeeld rond een bepaald thema. De abonnee ontvangt de door hemzelf samengestelde reader als pdf en kan deze printen voor zijn cliënten of voor deelnemers aan zijn workshops of lezingen.

Incubatietijd

De mogelijkheden die Coachlink biedt voor de professional zijn kortom, legio. Waarmee echter niet gezegd is dat elke coach ook al zover is dat hij deze manier van vakinformatie tot zich nemen automatisch heeft opgenomen in zijn manier van werken. En ook niet dat de verschuiving van bezit naar toegang al geaccepteerd is voor een doelgroep die hoofdzakelijk geen ‘digital natives’ zijn. Ik ben er echter van overtuigd dat rap groeiende fenomenen als Spotify, Netflix en De Correspondent zullen bij dragen aan het clouddenken van lezers.

Coaches die mopperen dat ‘men niks meer heeft als het abonnement wordt opgezegd’ (hierbij doelen zij op de lege boekenplank), houd ik voor dat de krant ook niet meer op de mat valt als zij het abonnement beëindigen. Deze wellicht wat provocatieve reactie neemt niet weg dat we uiteraard luisteren naar de doelgroep en proberen deze op zijn wenken te bedienen.

Al snel werd ons duidelijk dat zo’n innovatie incubatietijd nodig heeft en dat adoptie van de mogelijkheden van Coachlink, hoe prachtig ook, niet vanzelf plaatsvindt. We slaan een brug tussen het oude en het nieuwe uitgeven door combinaties te leggen met manieren van informatievoorziening die vertrouwd zijn voor de doelgroep. Dit doen we onder de vlag van Coachlink, zodat het merk zich verder kan ontwikkelen. Hiervoor hebben we Coachlink Magazine opgezet dat twee keer per jaar verschijnt: een full color ‘coachglossy’, die zowel in een gedrukte als digitale versie rechtstreeks en via partners over 12.500 coachingsprofessionals verspreid wordt. Daarnaast bieden we Coachlink-workshops (gratis voor abonnees) waarin de vakinhoud tot leven komt en die we in samenwerking met Het Coachhuis in het hele land organiseren.

Uiteraard verschijnen onze titels ook nog gewoon als papieren boeken. Daar krijgt de koper het e-boek gratis bij en voorin het boek attenderen we de lezer op de mogelijkheid de volledige inhoud in Coachlink te lezen. Ook wijzen we in de webshop de klant bij aankoop van papieren boeken op deze mogelijkheid. En zo leggen we gestaag de verbindingen tussen onze producten, van folio naar digitaal, maar ook vice versa, zodat elke lezer de informatie op de door hem gewenste wijze tot zich kan nemen.

Doorontwikkelen

Een van de belangrijkste inzichten van het ontwikkelen van een innovatie als Coachlink is dat het nooit af is. Zo’n uitgeefproces behoeft continu aandacht als het gaat om verdere ontwikkeling van het product en het in de markt zetten daarvan. Daarbij proberen we steeds zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de doelgroep en te ontdekken hoe zij Coachlink willen gebruiken en wat zij daarvoor over hebben. Zo zijn we al vrij snel overgestapt van half jaar- en jaarabonnementen naar flexibele maandabonnementen. De online omgeving is doorontwikkeld naar een 2.0 versie met nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die door gebruikers waren aangegeven.

Na anderhalf jaar zijn we financieel gezien op een break-even punt beland, de technische investeringen zijn terugverdiend en doordat het systeem boekhoudkundig is afgeschreven, draagt alle omzet direct bij aan het bedrijfsresultaat. Aan de redactiekant hebben we Coachlink gerealiseerd met het oorspronkelijke team dat voorheen alleen folio deed. Zij hebben deze uitbreiding van het uitgeefproces knap in hun werkzaamheden weten te integreren. Inzet van extra capaciteit was vooral nodig op het gebied van (online) sales en marketing. Hoewel we op dit punt grote leerstappen maken, blijft dit de grootste uitdaging voor de directe toekomst, omdat het veel tijd, energie en direct contact met de doelgroep vergt om hen nieuwe manieren van vakinformatie gebruiken zich eigen te laten maken.

Alert

Tot slot houden we ons voor dat gras niet harder groeit door eraan te trekken, maar zaaien we ook nieuwe bedden in door een nieuwe generatie coaches te laten opgroeien met Coachlink door het bieden van studentenabonnementen voor coachopleidingen en de Coachlink hoger onderwijseditie voor de hogescholen. Hiermee borgen we als uitgeverij de toekomst. En door middel van innovatiebijeenkomsten blijven we alert om te zien wat deze nog meer voor ons in petto heeft. Innoveren is een reis naar onbekende gebieden waarbij op voorhand niet vaststaat hoe die zullen uitpakken. Maar het is wel een reis die energie geeft binnen de organisatie, creativiteit aanboort en een beroep doet op het doorzettingsvermogen. Het biedt mensen de mogelijkheid zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Dat is de grootste winst.  

In 2015 wint Coachlink de LOF Prijs voor Vakinformatie